>
z /do nemčiny
 
Tel: 0905 973476
  
ziegler@ziegler.sk
Nemecko-slovenský odborný slovník

ekonomický, hospodársky, právny, sociálny
v ktorom nájdete to, čo ste inde nenašli a ktorý pravidelne doplňujem novými pojmami, s ktorými sa stretnem pri práci s prekladmi.
Ako to funguje?
Prekladám obojstranne za pevnú cenu bez akýchkoľvek prirážok za náročnosť a odbornosť textu. Naopak poskytujem zľavy za preklady textov, ktoré možno priamo elektronicky spracovávať a v závislosti od termínu dodania. Pokiaľ sa nedohodneme inak, materiál na preklad mi pošlete elektronicky v ľubovoľnom formáte, hotový preklad Vám pošlem vo Worde alebo vo Vami požadovanom formáte. Cenník resp. ďalšie informácie a referencie Vám rád pošlem na požiadanie. K mojim zákazníkom patria popredné slovenské prekladateľské agentúry, firmy a právnické kancelárie.
Novinky v slovníku
   
V slovníku pribudli nové slová, najmä z oblasti súdnictva, zmluvných vzťahov, účtovníctva a iné.  Ak chcete poznať význam slov ako napr. Tagsatzung, Verschmelzungsplan, Gesamtschuldner, Übertragender . Grundbuchblat,   Arbeitsverfassungsgesetz, Ausgangsrechtsstreit, Fragen zur Vorabentscheidung, Einlagensicherungsfonds, Wirtschaftsteilnehmer a iné, navšívte prosím stranu s mojim online slovníkom.

Čo ponúkam:
Skúsenosť: 30 rokov prekladateľskej praxe, z toho od roku 1982 ako externista a od roku 1992 ako živnostník. K mojim zákazníkom patrila a patria prekladateľské agentúry, významné i menej významné firmy. Referencie poskytnem na požiadanie.
Rýchlosť: Štandardne za deň 8-10 strán, v prípade potreby výnimočne do 20 strán
Spoľahlivosť: Sľubujem len to, čo dokážem splniť. So všetkými materiálmi zachádzam ako s dôvernými
Kvalitu: Investoval som do špeciálneho prekladateľského softvéru, ktorý si pamätá všetky minulé preklady a tým garantuje jednotnosť odbornej terminológie. Kontroluje pravopis a gramatiku. V prípade úplnej alebo čiastočnej zhody s minulými prekladmi, navrhne použitie (približne) zhodného textu a tým urýchľuje prácu.
Obetavosť: v prípade potreby som zvyknutý pracovať aj v noci.
Výhodný pomer výkonu a ceny: Moje ceny zodpovedajú cenám, za ktoré pracujem pre agentúry. To znamená, že môžete ušetriť na agentúrnej marži. V prípade čiastočnej zhody jednotlivých častí textu (textov), dokážem vyhodnotiť  túto zhodu v percentách a na jej základe poskytnúť zľavu z ceny. Výhodné je to najmä u zmlúv s opakujúcimi sa ustanoveniami a u technických prekladov.
Slovník, v ktorom nájdete to, čo ste inde nenašli, vytvorený excerpciou prekladaných textov a permanentne doplňovaný.
Ukážky prekladov:
Komentár k rakúskemu zákonu o plynárenstve

Nemecký zákon o potravinách

Schmiereinheit

Wandheizung

Arbeitsvertrag

Rozsudok ESD vo veci 143/99 - štátna pomoc - celý text